A Tátra Téri Általános Iskola honlapja


A tartalomhoz

1. projektnap

Nemzeti Tehetség Program


1. projektnap

Projektnyitó
2016. október 4.


Előzetes feladatok:

 • Iskolavezetőség, szülők meghívása
 • Bemutató filmek kiválasztása
 • Szókártyák elkészítése
 • Prezentáció elkészítése a fenntarthatóságról
 • Játékok kiválasztása- környezetvédelem témában


Napirend:

 • Köszöntés
 • A projektről általában: „A Tátra tudósai a fenntarthatóságért” c. projekt bemutatása
 • Memóriajáté
 • Prezentáció a fenntarthatóságról
 • Filmvetítés, beszélgetés a vízzel való takarékosságról
 • Activity
 • Számítógépes játékok megismerése


Összefoglalás: tanulói vélemények a projektnyitóról

Utófeladat: Iskolai honlapon való megjelenítés
Kerületi újságban való megjelenítés
Nemzeti Tehetség Program

A "Tátra tudósai" a fenntarthatóságért projekt megnyitója
2016. október 4-én a "Tátra tudósai" a fenntarthatóságért nyitórendezvényét tartottuk meg, amelyen az 5-6. évfolyamos diákok és a projektet megvalósító tanárok vettek részt.
A bevezető gondolatok között Olga néni beszélt a projektről általában, majd a "Tátra tudósai" a fenntarthatóságért projekt tevékenységeit ismertette.
A projekt megvalósítói játékos formában ismerték meg egymást.
Ezt követően együtt megnéztük Albert Barillé "Egyszer volt…" híres rajzfilmsorozatának Szahel a szárazság hona című epizódját, mely után Kati néni összefoglalta a diákok segítségével a vízzel való takarékosság szükségességét jövőnk érdekében.
Néhány külföldi diák üzenetét ismertette Éva néni és mi is hasonló üzeneteket fogalmaztunk meg a fenntarthatóságról.
Matematikai játékok során választottuk meg a csapattagokat.
Az egyik csapat Activity-t játszott, ahol a fenntarthatóság témaköréből választottuk a felismerendő tárgyakat, fogalmakat, míg az informatika teremben a hulladékhasznosítást, az energiagazdálkodást és a tudatos vásárlási szokásokat játékos feladatok formájában ismertük meg.
Gazdag élményekkel távoztunk és már várjuk a következő projektnapot.

Kornokovics Kitti
5.aVissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe